Electric Gates & Fences

E H S Industries

EHS Industries spesialiseer in Elektries, Elektriese omheinings asook die uitreik van COC’s, Hek motors, interkom stelsels, garage motors.

We specialize in Electrical, Electric Fence, COC’s, Gate automation, Garage Automation, Intercom systems.

Freek van Rensburg 082 414 3705
ehsindustries@telkomsa.net