Electricians

De Hart Elektries

Electrical Contractor

7 Wesstraat, Jordaanpark

083 442 1815 / 016 341 3560
volkakademie@mweb.co.za
Janke Elektries

Nuwe Installasies

Elektriese Instandhouding

Algemene Herstelwerk

Herbedrading

Foutopsporing

John van Tonder

072 810 0317
elec.coc@gmail.com
McClintock Eletrical

Electrical Work

71 van der Westhuizen street, Heidelberg

016 341 4158
Piet Pienaar Odd Jobs

Ons produkte en dienste is as volg:

Ons doen enige werk in en om die huis, swembaddens, huise, aanbouings, loodgieterswerk, sweiswerk, alterasies, elektriese werk, ens.  Jammer ons werk net gedurende besigheids ure.

Fisiese adres:  Bergplaas, Heidelberg.

Posadres:         Posbus 2030, Rensburg, 1439.

 

 

 

082 603 1860 
piet.pienaar@absamail.co.za