Antrasite and Accessories

Heidelberg Gas & Kole
Long Business Description:

Air Liquide (PTY) Ltd
Industriƫle en LP Gasse, Staal en Sweis Toebehore, Kole en Hout

2 Albert Str (Ingang in Schoemanstraat)

Business Phone Number: 016 341 6707 / Cell. 083 702 8384
Business Fax: 016 349 1041
Business Contact Email: tobietj@mweb.co.za